Phương châm của Bridgestone

Phương châm của Bridgestone

Xuất phát từ ý tưởng của nhà sáng lập Shojiro Ishibashi, "Phục Vụ Xã Hội với Chất Lượng Tuyệt Hảo" đã trở thành sứ mệnh chính yếu của Tập đoàn Bridgestone. Để hoàn thành sứ mệnh này, Tập đoàn Bridgestone luôn dựa vào "Nền tảng hoạt động" nhằm thực hiện lời cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế và phục vụ cộng đồng nơi Bridgestone hiện diện. Phương châm của Bridgestone được kết tinh từ sự hợp nhất giữa văn hóa của tập đoàn cùng với sự đa dạng từ việc thừa hưởng và sẻ chia những giá trị tinh túy bởi những con người Bridgestone trên khắp toàn cầu.

sứ mệnh

“Phục Vụ Xã Hội với Chất Lượng Tuyệt Hảo”

Khát vọng của chúng tôi là mang đến cho người tiêu dùng và toàn thể xã hội những điều tốt đẹp nhất không chỉ về những sản phẩm, dịch vụ và kỹ thuật mà còn tất cả những hoạt động của công ty.

Lời cam kết của chúng tôi về chất lượng không xuất phát từ lợi nhuận mà đó là tấm lòng nhiệt huyết mong muốn đem đến sự an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống khắp mọi nơi.

Với sứ mệnh cao cả đó, chúng tôi không ngừng nỗ lực để tự hào trở thành một công ty uy tín trên khắp toàn cầu.

nền tảng hoạt động
“Seijitsu-Kyocho” [Trung thực và Đoàn kết]
Seijitsu-Kyocho tức là giữ vững tâm huyết khi thực hiện công việc, trong cách ứng xử với mọi người và hòa hợp với xã hội. Tinh thần ấy còn giúp tạo ra kết quả khả quan xuất phát từ sự tôn trọng tính đa dạng về kỹ năng, giá trị, kinh nghiệm, giới tính, chủng tộc và tăng cường tinh thần làm việc nhóm.
“Shinshu-Dokuso” [Tiên phong sáng tạo]
Shinshu-Dokuso là sự tưởng tượng về tương lai và thử thách chính mình để tìm ra những ý tưởng sáng tạo mang lại lợi ích nhiều hơn cho xã hội cũng như đáp ứng được nhu cầu của khách hàng dựa trên quan điểm của chính khách hàng. Đó là sự sáng tạo và đổi mới nhằm phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, tạo ra nhu cầu mới về những sản phẩm mới hữu ích bởi phương pháp độc đáo riêng của công ty.
“Genbutsu-Genba” [Các quyết định dựa trên sự quan sát thực tế]
Genbutsu-Genba là việc sắp xếp thời gian khảo sát thực tế, khám phá và nhận định trước khi đưa ra các quyết định. Đó không phải là việc hài lòng với các tình huống hiện tại mà là đưa ra các quyết định giúp tiến tới việc tạo ra các sản phẩm và giải pháp lý tưởng.
“Jukuryo-Danko” [Quyết định hành động thông qua việc lập kế hoạch]
Jukuryo-Danko là việc thăm dò ý kiến và cân nhắc tính khả thi, suy nghĩ cẩn trọng về cách thực hiện quyết định đã đưa ra. Điều này có nghĩa là xác định điều nào là cần thiết và có tính quyết định. Một khi quyết định và hành động đã được xác định, tất cả sẽ được triển khai một cách nhanh chóng.